servicewagen

  •  Liften Min Service beschikt over een uitgebreid modern wagenpark met alle noodzakelijke gereedschappen, wisselstukken, GPS en smartphone.

  • Wekelijkse inspecties dragen er toe bij dat de voorraad in de wagens optimaal is.

  • Dankzij wekelijkse onderhoudsvergaderingen worden de techniekers op de hoogte gehouden van de laatste gebeurtenissen.

  • Een eigen controlesysteem zorgt ervoor dat de wagens, gereedschappen, GPS en smartphone optimaal functioneren én dus bijdragen tot een hoogstaande service.