Home

Liften Min werd opgericht in 1977.                     
Van onderhoudsbedrijf is de firma uitgegroeid tot
een bekende Belgische
 constructeur van hoogwaardige
toestellen voor verticaal transport in gebouwen.
Deze continue expansie is het product
van de inzet en het professionalisme van onze medewerkers
en het grote kwaliteitsbewustzijn dat binnen
de organisatie leeft.

ISO 9001

Met het doel de door ons geboden diensten en producten in een formeel kader
te blijven verbeteren besloot de directie in 1998 tot het invoeren van een kwaliteitssysteem.

Het kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen gesteld in bijlage XIII van het K.B. van 12/04/2016 (richtlijn liften 2014/33/EU) en de NBN-EN 9001 : 2015

Om een nog betere service te kunnen bieden werd sinds 2008 de onderhouds- en herstellingsdienst ondergebracht in Liften Min Service.

Dit ging samen met de certificering van de NBN-EN 13015: 2001 Norm voor de onderhoud
van liften – regels voor de onderhoudsinstructies